Stavanger Turistforening har tre ganske så gøyale jobber ledige. Her er noen ord om hver av dem, alle er stillinger som daglig leder, og felles for alle jobbene er stor grad av selvstendighet og handlefrihet.

Dy-940
Preikestolen Fjellstue et sted med mange uforløste muligheter. Potensialet for å skape et friluftseldorado er enormt, mer enn en kvart million kunder går forbi hvert eneste år, bygninger og anlegg ligger der og skriker etter nye ideer, samtidig som selve Fjellstua er et ganske fjongt hotellanlegg med høy standard på mat og fasiliteter, og der utfordringen blir å fylle evt tomrom når oljå så lenge oljå er nede for telling. Dette er en jobb der man kan være fjellgeit på dagen og byas om kvelden, det er bare en time fra Stavanger og Sandnes. Når Ryfast kommer reduseres reisetiden fra Stavanger betraktelig.

Les mer om denne stillingen HER!

Haukeliseter har i løpet av de siste årene blitt skisportens svar på Lysebotn – kiting på vatnet, toppturer med randonee-ski, snøhuleturer og hundespannkjøring. STF har masse aktiviteter knyttet til det sjarmerende anlegget, i tillegg til at Haukeliseter har en spesiell plass i hjertet til tradisjonelle fotturister. Ryfylkestien starter, eller slutter her, og hele året er Haukeliseter utgangspunkt for turfolk, eller overnattingssted for bilturister. De som jobber her flytter hit og blir fjellgeiter på fulltid i et område med stor fjellgeittetthet.

Jn-940
I STFs tursenter i Kannik (undergangen ved teateret) stiger besøkstallene parallelt med økningen i medlemsmassen til STF, og den er formidabel. Allerede på ettersommeren var omsetningen på nivå med hele fjoråret, og det er turtøy og -utstyr det går i. Daglig leder har en liten stab på to heltidsansatte og en håndfull deltidsansatte, alle ivrige turfolk, og i tillegg til å rådgi kunder og medlemmer om utstyr, er det her man henvender seg for å få tips om korte og lange turer. Det betyr at særlig daglig leder holder seg godt orientert om det som skjer i foreningen, om fellesturer i alle turlagene, aktiviteter og kurs, løyper som er under etablering og status på de ulike hyttene. Her trengs det altså en urban fjellgeit.

Les mer om denne stillingen HER!
Her ligger stillingsannonser på alle tre jobber:
Ledig stilling — Stavanger Turistforening