168218-BRUZT-Our-Promise-FB-banners-(472x394)_YOURadisson Blu Atlantic Hotel søker

Food & Drink Service Manager 100 % fast stilling

Vår Food & Drink Service Manager står ansvarlig for å koordinere og administrere driften av en rekke outlets med ulike profiler, herunder en stor konferanse og bankettavdeling, a la carte restaurant, frokost- og lunsjrestaurant, bar og pub.

Ettersom stillingen hører til innom Food & Drink vil det være fokus på kvalitet, mat, drikke og gjesteopplevelser, men stillingen er først og fremst av administrativ karakter. Administrative oppgaver som følger stillingen inkluderer, men er ikke begrenset til:

  •  Registrering og oppfølging av antall solgte kuverter per dag, samt kontrollere svinn og beverage cost
  •   Holde Micros, hotellets kassasystem, oppdatert til en hver tid
  •   Lønn og personaladministrasjon: herunder vaktlister, ferie og fravær og lønn (det er en fordel om du harerfaring med prosentlønn), samt påse at ansatte i avdelingen mottar informasjon, blir meldt på kurs etc
  •   Utforming og korrekturlesning av menyer og diverse internmateriale
  •   Diverse forfall som kontering av fakturaer, bestilling av diverse utstyr, koordinere bestilling av møbleringmv.

Vi ser gjerne at du har relevant utdannelse og at du har bakgrunn fra kurs/konferanse- og/eller restaurantdrift. Det er en forutsetning for suksess at rette vedkommende evner å holde oversyn med flere outlets parallelt og forstår deres behov. Du må være fortrolig med data som verktøy, vi bruker Opera og Windows. Det er videre et krav at du behersker et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Arbeidstid vil stort sett være på dagtid, men en viss grad av fleksibilitet utover dette må påberegnes.

Hos oss blir du del av et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer, og du vil få en arbeidsdag bestående av utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Human Resources Manager Lene Grue ser frem til å motta din søknad og CV per e-post Lene.Grue@radissonblu.com innen 03/11/15. Aktuelle kandidater vil kalles inn til intervju fortløpende. Tiltredelse etter avtale.