Norsk Oljemuseum er et nasjonalt senter for formidling og dokumentasjon av norsk olje- og gassvirksomhet. Museet er det best besøkte enkeltstående museet på Sør-Vestlandet med rundt 100 000 besøkende hvert år.  Mer informasjon på http://www.norskolje.museum.no

Stilling ledig som museumsvert (helg) og vakt/omviser

Har du lyst til å få god, variert erfaring – og ha en interessant jobb i studietiden?

Vi søker helgevert museumsvert med fast turnus hver 3. helg. Stillingen som helgevert vil i tillegg til turnus innebære omvisninger og vakter i museet på ettermiddager og kvelder – etter behov og avtale. Vi ønsker også noen som kan arbeide i ferier.

Du som person må være utadvendt, serviceinnstilt og trives i kontakt med et variert publikum.

Sommersesongen er museets travleste med besøk i fra hele verden – gamle og unge, familier og enkeltpersoner. Gode muntlige både norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig. Kan du et tredje språk er det en fordel. Opplæring vil bli gitt, det er ikke nødvendig med forhåndskunnskaper om oljeindustrien for å bli vurdert. Vi tilbyr gode personal- og lønnsbetingelser i et trivelig miljø.

Det tar tid å tilegne seg god kunnskap og trygghet i jobben. I stillingen som helgevert vil vi derfor foretrekke deg som kan arbeide en stund fremover hos oss.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Siri I. Vinje på tlf 51 93 93 09 eller på e-post: siri@norskolje.museum.no

Stillingen er ledig fra januar 2018.

Søknadsfrist innen 02.01.18

Søknad med CV og vedlegg om relevant erfaring sendes på e-post eller til:

Norsk Oljemuseum, Postboks 748, 4004 Stavanger ved Siri I. Vinje