Vi har en klar målsetting om at Clarion Hotel skal ha det mest engasjerte personalet og den sterkeste vinnerkulturen i bransjen. Vi søker derfor kreative og personlige talenter fylt med passion, og som kan levere service utover det vanlige.

Vi søker ny stjerne i vår konferanseavdeling på Clarion Hotel Energy, og vi leter etter deg som brenner for å gi både gjester og kollegaer en bedre hverdag og at du identifiserer deg selv som en gledesspreder, at du er engasjert og gjør alt for å skape gode gjesteopplevelser.

 

Følgende oppgaver inngår i stillingen:

 • Sørge for å yte fantastisk service slik at gjestene blir mottatt i tråd med “Passion at Clarion”
 • Stillingen innebærer arbeid på dagtid samt kvelds- og helgejobbing
 • Ansvar for mottak og oppfølging av kursledere og er hotellets kontaktperson under hele arrangementet.
 • Oppgaver med vekt på AV-teknikk og kundeoppfølging.
 • Ha god kjennskap til teknikken som finnes i konferanselokaler og på værelsene innen lyd, lys og bilde.
 • Påse at skiftets sjekkliste blir gjennomført og loggført etter instruks.
 • Ansvaret for å holde lager, pauseområder og møte/KK-rom ryddig til enhver tid. Hvert arrangement er unikt
 • Sørge for å være tilstede for kunden i hver pause for å avdekke ønsker, rydde, sette på plass bord og stoler
 • Rigging av møbler, AV-utstyr, messer, banketter og lignende før arrangementer.
 • Sørge for å være oppdatert og kjent med hotellets brann- og sikkerhetsrutiner
 • Aktiv deltakelse på avdelingsmøter.
 • Aktivt brukt av hotellets kundeoppfølgingssystem, Loopon
 • Påse å til enhver tid være uniformert i henhold til gitte krav.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø der alle stiller opp for hverandre.
 • Behandle gjester og kollegaer med respekt.
 • Øvrige arbeidsoppgaver som kommer fra nærmeste ledere.
 • Kontaktperson ved evt. spørsmål (ingen søknader på e-post): kjetil.sletten@choice.noMeeting & Event Manager

 

Søknadsfrist 01.04.2020