På vegne av Kolumbus, søker vi i Q10 Personell nå etter fire initiativrike og
selvgående servicemedarbeidere til et engasjement i Stavangerregionen.
Jobben vil bestå i å oppsøkende rådgivning ombord på busser i regionen i
september måned, med mulighet for forlengelse.
Du vil reise på ulike reiseruter, og rådgi reisende som mangler gyldig billett.
Arbeidstiden vil variere, men vil i utgangspunktet være i rushtiden, samt.
kun i ukedager.


Send gjerne en åpen søknad til post@q-10.no, merk: Kolumbus søknad.
Søknadsfrist: ASAP og innen 7 september.