RESEPSJONSJEF
Ansvarsområde/arbeidsoppgaver, bl.a;
Ansvar for hotellets resepsjons- og nattevaktavdeling
Vaktlisteansvar, og ansvar for opplæring og oppfølging av de ansatte i avdelingen
Delta i vakt rulleringen i resepsjonen, og de daglige oppgaver i avdelingen
Delta i booking/salg oppgaver og besvare spørsmål fra kunder via telefon/epost, og skape mersalg.
Være pådriver for- og sammen med resten av resepsjonspersonalet sørge for at beskjeder og koordineringen med
hotellets øvrige avdelinger til enhver tid fungerer slik at våre gjester får et optimalt opphold.
Være pådriver for at vi hjelper til på tvers av avdelingene i travle perioder når vi har mulighet.
Det er ønskelig med utdanning og/eller fagbrev innen reiseliv.
Relevant erfaring fra lignende arbeid kan erstatte utdanning/fagbrev.
Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og må beherske ett skandinavisk språk og engelsk.
Skift dag/kveld, og helgearbeid.
Lønn etter avtale.
Tiltredelse snarest, etter avtale.

RESEPSJONIST
Arbeidsoppgaver, bl.a;
Inn/utsjekking/kasse
Gjestebehandling over disk
Betjene sentralbordet og besvare epost og elektroniske henvendelser,
Delta i booking/salg oppgaver og skape mersalg
Koordinering og oppfølging av beskjeder og informasjon til alle avdelinger for å oppfylle
våre gjesters ønsker og behov.
Holde resepsjonen og lobbyen rene og ryddige til enhver tid.
I travle perioder hjelpe til på tvers av avdelingene ved behov og mulighet.
Diverse forefallende resepsjonsarbeid.
Det er ønskelig med utdanning og/eller fagbrev innen reiseliv.
Relevant erfaring fra lignende arbeid kan erstatte utdanning/fagbrev.
Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og må beherske ett skandinavisk språk og engelsk.
Skift dag/kveld etter vaktliste, og helgearbeid.
Lønn etter avtale.
Tiltredelse etter avtale.

BOOKINGMEDARBEIDER
Arbeidsoppgaver, bl.a;
Bookinger av opphold på hotellet, via telefon og epost.
Håndtering, planlegging og oppfølging av store og små kurs, konferanser, selskap, ferie og fritidsopphold.
Hjelper kundene med å planlegge og tilrettelegge oppholdet, og skape mersalg.
Salg via telefon og epost, og direkte kontakt med kunden.
Være delaktig i å tilrettelegge og sørge for god informasjon til alle avdelinger på hotellet, for å gi kunden et best
mulig opphold.
Annet forefallende arbeid i avdelingen, som andre kontoroppgaver ved behov, og bistå resepsjonen ved
pauseavvikling og i hektiske perioder.
Hjelpe til på tvers av avdelingene ved behov i travle perioder.
Utdanning/fagbrev innen reiseliv er ønskelig, men god erfaring fra lignende/relevant arbeid kan kompensere.
Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og må beherske ett skandinavisk språk og engelsk.
Det er en fordel med erfaring med sosiale medier
Arbeidstid hovedsakelig mandag-fredag dagtid,
I enkelte perioder noen midtvakter 12.00-19.30,
Det kan forekomme noen helgevakter ved behov.
Lønn etter avtale.
Tiltredelse snarest.

BOOKING/SALG/SOSIALE MEDIER
Arbeidsoppgaver, bl.a;
Bookinger av opphold på hotellet, via telefon og epost.
Håndtering, planlegging og oppfølging av store og små kurs, konferanser, selskap, ferie og fritidsopphold.
Hjelpe kundene å planlegge og tilrettelegge oppholdet, og skape mersalg.
Salg via telefon og epost, og direkte kontakt med kunden.
Medansvar for å holde hotellets hjemmeside og sosiale medier sider oppdaterte til enhver tid.
Produsere innhold til hotellets sosiale medier sider.
Være delaktig i å tilrettelegge og sørge for god informasjon til alle avdelinger på hotellet, for å gi kunden et best
mulig opphold.
Annet forefallende arbeid i avdelingen, som andre kontoroppgaver ved behov, og bistå resepsjonen ved
pauseavvikling og i hektiske perioder.
Hjelpe til på tvers av avdelingene ved behov i travle perioder.
Utdanning/fagbrev innen reiseliv er ønskelig, men god erfaring fra lignende/relevant arbeid kan kompensere.
Erfaring i bruk av sosiale medier og kjennskap til gjeldende lover og regler innenfor feltet.
Erfaring med bildebehandling.
Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og må beherske ett skandinavisk språk flytende, samt engelsk
muntlig og skriftlig.
Arbeidstid hovedsakelig mandag-fredag dagtid,
Annen vaktordning kan forekomme ved behov
Det kan forekomme noen helgevakter ved behov
Lønn etter avtale.
Tiltredelse snarest.

BARTENDER
Må ha fylt 20 år,
Førerkort
Skiftarbeid etter vaktliste, helgearbeid

SERVITØRER
Servering av frokost, lunsj og middag.
Bl.a. oppdekking, rydding, oppvask, støvsuging og forefallende arbeid i hotellets spisesal.
Rydding i bar/salonger.

RENHOLDER

KOKK

KJØKKENASSISTENT