Ledige stillinger blir lyst ut her. 

Vi er stolte av våre ansatte. Gjennom ulike erfaringer, personligheter og fagkompetanse tilbyr vi trygge, bærekraftige og opplevelsesrike seilaser. Fremover vil vi trenge mange nye ansatte både til sjøs og på land. Ledige stillinger blir utlyst her:

https://www.havilavoyages.com/nb/om-havila/jobb-i-havila

Stillinger på land:

Maritime Trainee

Vi søker etter vår første Maritime Trainee til å delta i det ledende ledertrainee-program arrangert av Norges Rederiforbund for 16. gang.  

https://www.havilavoyages.com/nb/om-havila/jobb-i-havila/maritime-trainee

Stillinger på sjø:

Husøkonom

https://web103.reachmee.com/ext/I005/1007/job?site=10&lang=NO&validator=cc99fbd0a563932a2ffdca94118990f1&job_id=195

Kjøkkensjef

Hovmester

Assisterende Ekspedisjonsleder

Sommeliér

Motormann

Restaurasjonsbetjent

Reparatør

Matros

Lettmatros

Kokker

https://www.havilavoyages.com/nb/om-havila/jobb-i-havila/kokk-fast-stilling-eller-sesong