Bilder fra Karrieredagen Tirsdag 08.Oktober 2019 vil bli delt i etterkant av dagen.